Wat is een NLP Cursus en wat moet je hierover weten?

Gemiddelde leestijd: 15 minuten

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een methode die wordt gebruikt voor trainingen, coaching en ter verbetering van communicatie in de vorm van een NLP cursus. Zowel op het persoonlijke- als het zakelijke vlak.

In dit artikel gaan we in op wat NLP precies is en welke onderwerpen er aan bod komen tijdens het volgen van een NLP cursus. 

Er zijn verschillende manieren om zo’n NLP cursus te volgen, waaronder een online NLP cursus of één bij jou in de buurt. Je kunt ook kiezen voor een korte NLP cursus of een gratis NLP cursus. Hoe dan ook is het fijn dat je van tevoren al een beetje weet wat je te wachten staat en daarom vertel ik jou in dit artikel alles, wat je over een NLP cursus moet weten.

Voordelen die je haalt uit het volgen van een NLP cursus:

 • het aanpassen van je gedrag en emoties
 • oefenen met effectieve communicatie
 • je gaat op zoek naar de positieve intentie achter (ongewenst) gedrag
 • je leert hoe je jouw talenten optimaal inzet

Wat is Neuro linguïstisch programmeren?

NLP bestaat al sinds de jaren ‘70 en is afkomstig uit Amerika. Het is bedacht door John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelik. De kerngedachte van NLP is dat vaardigheden van experts in kaart kunnen worden gebracht, met als doel om te worden doorgegeven aan anderen. NLP is niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarom gezien als een pseudo wetenschap. Verwar NLP niet met de wetenschap neurolinguïstiek, welke ingaat op de relatie tussen taal en de menselijke hersenen, waaronder de verwerking van taal en taalstoornissen.

Neuro linguïstisch programmeren wordt inmiddels in Nederland veel beoefend. Waarbij de voordelen/gunstige vaardigheden van experts in kaart worden gebracht en hiervoor gebruikt men bij NLP de term ‘modelleren’. De gedachte hierachter is dat iedere vaardigheid kan worden overgedragen op iemand anders, zodat je de moeilijke stappen en fouten in een bepaald proces kunt overslaan. Een NLP cursus wordt als onderdeel van bedrijfs- en motivatietrainingen gebruikt.

NLP richt zich veelal op succes en succesvolle mensen. Een aantal uitgangspunten hieruit vormen de basis van NLP. Deze belangrijke aspecten worden binnen het NLP niet als waarheid gezien, maar wel als een manier om succes te behalen. Bij het deelnemen aan een NLP cursus leer je op een praktische manier te kijken naar: gedachtepatronen, gedrag en emoties, die van invloed zijn op het juist wel of niet behalen van succes.

Daarbij worden vragen gesteld als: ‘Wat motiveert je?’ ‘Wat stimuleert jouw creativiteit?’ ‘Wat houdt je tegen om succes te behalen?’ Hoe handel ik efficiënter?’’ en ‘Wat kan ik beter doen?’ Dit zijn allemaal dingen die aan bod komen tijdens een NLP cursus op locatie of bij een online cursus. 

nlp doecursus

Het NLP College

Ontvang NLP Video en Wekelijks Gratis NLP Momentjes

Meld je hier aan >>

Basis principes van een NLP cursus

 • Wereldmodel | Het wereldmodel wordtook wel het wereldbeeld genoemd en heeft te maken met je eigen afkomst en opvoeding. Iedereen heeft een ander wereldbeeld, omdat iedereen anders is opgegroeid. Denk aan verschillende omstandigheden en andere normen en waarden. Het is tijdens een NLP cursus van belang om je hiervan bewust te zijn en respect te hebben voor mensen met een ander wereldmodel dan jijzelf. Bij NLP gaat men ervan uit, dat je door te begrijpen hoe iemand anders de wereld ziet, de communicatie soepeler zal verlopen.
 • Communicatie is respons | Hiermee wordt bedoeld dat de respons (de ontvanger) aantoont of de communicatie goed is. Bij NLP wordt ervan uit gegaan, dat de zender verantwoordelijk is voor het juist overbrengen, oftewel communiceren, van de boodschap. De communicatie moet zo gebeuren, dat het leidt tot de juiste respons bij de ontvanger. Je stemt de boodschap en de manier van communiceren af op de ontvanger, waarbij tevens het wereldmodel van belang is.
 • De kaart is niet het gebied | Deze uitspraakgaat over selectieve waarneming. We geven iets veelal een bepaalde interpretatie of betekenis, waardoor de werkelijkheid niet altijd hetzelfde is, als het beeld dat wij zelf hebben gevormd. Deze innerlijke kaart in ons hoofd wordt onder meer gevormd door ons wereldbeeld. Oftewel onze eigen afspiegeling van de werkelijkheid.
 • Gedrag en intentie | Bij NLP gaat men ervanuit dat er achter iedere vorm van gedrag in principe een positieve intentie schuilt en dat gedrag altijd een bepaald doel of een bepaalde intentie heeft. Tijdens een NLP cursus wordt dit principe gebruikt om negatieve effecten te voorkomen en ongewenste effecten van bepaald gedrag te verhelpen. Aangezien er volgens de methodiek van NLP altijd een positieve aanleiding achter verborgen zit.
 • Vaardigheden beschikbaar maken | Tijdens een NLP cursus ga je op zoek naar de vaardigheden waarover je al beschikt, maar waar je nog geen toegang tot hebt. NLP gaat er namelijk vanuit dat je wel al over de benodigde vaardigheden beschikt, maar je deze nog niet kunt toepassen in een andere situatie of in een bepaalde context.
 • Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden | En, deze beïnvloeden elkaar. Dit is een van de basis principes, die aan bod komen tijdens een (online) NLP cursus. Bepaalde gedachten hebben een fysieke respons tot gevolg en omgekeerd geldt hetzelfde. Denk aan wat angst of stress met je lichaam doet of het niet meer kunnen stoppen met piekeren, als je slecht hebt geslapen. NLP gaat ervanuit dat het besef dat je lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, er ook voor zorgt dat je dit als geheel beter kunt “besturen”.
 • Feedback | “Van fouten maken leer je” is iets dat veel mensen vaak zeggen en dit is precies wat ook in een NLP cursus naar voren komt. Een fout is geen persoonlijk falen. Maar als informatie die je gebruikt om iets te verbeteren. Hierbij is het stellen van doelen erg belangrijk, welke volgens de NLP methode specifiek, meetbaar, positief en ecologisch moeten zijn. Dat laatste gaat over het gegeven, dat het door jouw gestelde doel moet overeenkomen met andere subdoelen.

Behaal meer succes met een NLP cursus, 5 voorbeelden

Nu je de basisprincipes van de NLP methode wat beter begrijpt, gaan we op een aantal hiervan wat dieper in. Zo leer je wat een NLP cursus (bijvoorbeeld van Het NLP College) voor jou kan betekenen in de praktijk.

1. Falen bestaat niet

Een van de grootste problemen die we als mens ervaren, is dat we onszelf ergens de schuld van geven. Iets verkeerd doen of iets foutief inschatten, weegt zwaar op ons functioneren en op ons zelfbeeld. Tijdens een NLP cursus leer je onder andere dat falen niet bestaat. Fouten worden dan ook niet gezien als een tekortkoming, maar als een bron van informatie; oftewel feedback. Deze feedback is essentieel om het meeste uit jezelf te halen en succes te bereiken. Het gaat je namelijk niet helpen als je een fout blijft zien als een mislukking. Fouten maken is de manier om uiteindelijk het gewenste resultaat te behalen, met de informatie die je daarvoor nodig hebt.

2. Jij kan het (ook)

Tijdens een NLP cursus wordt ervan uitgegaan dat als iemand anders iets kan, jij dat ook kunt. De vraag is alleen: hoe doe ik dat? Een van de basis principes van NLP is, dat iedereen in feite in staat is tot dezelfde dingen en dat je alle middelen al bezit die je daarvoor nodig hebt. Tijdens een cursus leer je hoe je deze hulpbronnen en middelen uit jezelf naar boven haalt, om deze vervolgens in te zetten op het juiste moment. Je leert hierdoor uit je comfortzone te treden, door jezelf te stimuleren dingen te doen, die je nog niet eerder hebt gedaan. Dingen waarvoor je feedback nodig hebt, zodat je het jezelf expres uitdaagt. Op deze manier blijf je jezelf ontwikkelen en ga je succes behalen.

Als je zelf ergens ontevreden mee bent, ben jij degene die hier iets aan zal moeten doen.

nlp audio

Het Grote NLP Audiopakket [mp3]

Dit complete NLP audiopakket bevat alle NLP-tools die je nodig hebt.

Begin hier >>

3. Een positieve intentie achter ieder gedrag

In een NLP cursus zal aan bod komen, dat achter ieder gedrag, een positieve intentie schuilt. Om dit te begrijpen, dien je het verschil te zien tussen het gedrag zelf en de intentie. Oftewel de achterliggende bedoeling. NLP gaat ervan uit dat zelfs achter problematisch gedrag, een positieve intentie zit. Het gedrag vervult meestal een fundamentele behoefte, bijvoorbeeld sociaal contact met anderen of gehoord willen worden. Iemand die iets kapot gooit, zal misschien wel als positieve intentie hebben om gehoord of gezien te worden. En iemand die rookt, verlangt wellicht naar een sociaal momentje met gelijkgestemden.

Tijdens een NLP cursus leer je om iemand niet te beschuldigen, maar respect te hebben voor iemand anders en je te verplaatsen in diegene. Dit helpt je bij het zoeken naar oplossingen voor een probleem. Of voor het veranderen van problematisch gedrag op basis van de positieve behoefte.

4. Hoe flexibeler je bent, hoe meer opties je hebt

Wees flexibel om je succes of een bepaald resultaat te bereiken. Tijdens een NLP cursus leer je dat diegene met de meest flexibele instelling, ook de meeste keuzes heeft om het uiteindelijke doel te behalen. Hierbij komt ook de TOTE filosofie om de hoek kijken, oftewel Test Operate Test Exit. Het komt erop neer dat je altijd kijkt of iets het gewenste resultaat heeft. En zo niet, dan test je iets anders. Dit sluit naadloos aan op de gedachte, dat je met flexibiliteit meer succes behaalt.

Er bewust van zijn dat je keuzes hebt, is iets dat erg belangrijk is om je te realiseren. Het is niet iets dat iedereen van kleins af aan heeft meegekregen. Dit helpt je namelijk om anders te reageren op een bepaalde situatie en beter om te gaan met je emoties. Je weet immers dat je hierin zelf een keuze hebt. 

5. Communiceren is een must

Tijdens de NLP cursus zul je te maken krijgen met twee vormen van communicatie; een bewuste manier van communiceren en een onbewuste manier van communiceren. Niet communiceren bestaat volgens de NLP methode niet. Dit onbewuste deel van de mens is tijdens een cursus iets wat vaker zal terugkomen. Bij NLP wordt er namelijk vanuit gegaan dat jouw onderbewustzijn ontzettend intelligent is. Jij beschikt over alle mogelijke middelen die je nodig hebt. Je moet alleen leren om bepaalde vaardigheden te gebruiken in een andere context. Dit leer je tijdens de NLP cursus. Nieuwsgierigheid en het stellen van vragen worden hiervoor gestimuleerd.

Waar kan ik een NLP cursus volgen?

Als je na het lezen van dit artikel zelf graag aan de slag wil gaan met neuro linguïstisch programmeren, dan raad ik je aan om een NLP cursus te volgen. Online of op een van de verschillende locaties in Nederlandse steden en provincies. Zoek bijvoorbeeld naar: een NLP cursus Den Haag, een NLP cursus Amsterdam of een NLP cursus Friesland. De prijzen voor een cursus verschillen, van een cursus die gratis is tot een NLP practitioner cursus van meerdere dagen. Zoals je tijdens een van deze cursussen zal leren, wees flexibel, dan zijn er keuzes genoeg.

Een goede NLP cursus is het premium programma de NLP Doe-Cursus van Het NLP College. Deze cursus is jouw sleutel tot het toepassen van NLP in de praktijk. Zodat jouw NLP-theorie niet meer verwatert en zodat je fantastische relaties opbouwt. 

nlp doecursus

De NLP Doe-Cursus

Video-training en VIP-Toegang NLP Community

Begin hier >>

Lees ook mijn artikel over: De voordelen en nadelen van een NLP cursus

Veelgestelde vragen – FAQ’s 

Wat betekent NLP?

NLP is de afkorting voor neuro linguïstisch programmeren. Een methode, die zowel privé als zakelijk gebruikt om succes te behalen. Beter leren communiceren, gedachtepatronen veranderen en je talenten optimaal leren inzetten zijn een aantal onderwerpen, die bij een NLP cursus aan bod komen.

Wat kost een NLP cursus?

De kosten van een cursus lopen enorm uiteen. Van een gratis online NLP cursus tot een meerdaagse training voor bedrijven van duizenden euro’s. 

Waar kan ik een NLP cursus volgen?

Je kan een cursus volgen op fysieke locaties, of je kiest voor een online NLP cursus. Evenals in verschillende vormen, denk aan een gratis cursus, een korte cursus of juist een NLP cursus van meerdere dagen.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *